Via Tribunali Varausehdot

Via Tribunalin varaus- ja peruutusehdot 23.10.2023

Nämä varaus- ja peruutusehdot koskevat Pyöreän Pöydän Pääty (2629669-8) ja Pyöreän pöydän kulma Oy:n (3339765-7) toimintaa ryhmävarauksien suhteen kaikissa Pizzeria Via Tribunali ravintoloissa. Yritys noudattaa ravintola-, kokous- ja pitopalvelujen sekä ohjelmapalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilausten peruutuksissa seuraavia ehtoja:

YLEISET EHDOT

1. VARAUKSET JA VAHVISTUKSET

Ryhmävaraukset yli 20 henkilölle tehdään aina kirjallisesti sähköpostin välityksellä. Varaus vahvistetaan Via Tribunalin toimesta kirjallisesti sähköpostilla ja asiakkaalle toimitetaan nähtäväksi varaus- ja peruutusehdot.

Vahvistuksen jälkeen varaus sitoo sekä Via Tribunalia että asiakasta.

2. MAKSUEHDOT

Tilaaja maksaa käteisellä, pankki- tai luottokortilla paikan päällä ravintolassa. Ryhmähintaiset tuotteet maksetaan yhdellä laskulla. Laskutus on mahdollinen maksutapa ennakkoon sovittaessa. Laskutustiedot tulee lähettää ennakkoon myyntipalvelulle. Laskutus tapahtuu jälkikäteen ja laskuun lisätään laskutuslisä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

3. PALVELUPAKETIT

Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaispakettihintaa, joka sisältää ennalta tarjouksessa kuvatut palvelut. Palvelupaketti laskutetaan aina sellaisenaan riippumatta siitä, ovatko kaikki osallistujat osallistuneet sovittuun kokonaisuuteen.

4. PERUUTUSEHDOT

Asiakkaan tulee ilmoittaa peruutuksista palveluntarjoajalla sähköpostitse sales@viatribunali.fi tai puhelimitse numeroon +358102993100 myyntipalvelun aukioloaikana (Maanantai klo 08.00-12.00, Tiistai-Torstai klo 12.00-16.00)

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun tieto peruutuksesta saapuu puhelimitse tai sähköpostilla klo 16.00 mennessä. Myöhemmin saapunut ilmoitus peruutuksesta katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä.

Palveluntarjoaja vahvistaa peruutukset kirjallisesti sähköpostilla. Peruutuksen vahvistus tehdään seuraavan myyntipalvelun aukiolopäivän aikana.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen.

5. RAVINTOLAVARAUSTEN MUUTOKSET, TARKENNUKSET JA PERUUTUKSET RYHMILLÄ +20 HLÖ

-Vahvistettu osallistujamäärä tulee ilmoittaa ryhmäkoon mukaan:
20-59 osallistujaa – 14 vrk ennen tilaisuutta.
60+ osallistujaa – 21 vrk ennen tilaisuutta.
Tämä toimii laskutusperusteena peruutustilanteessa.
-Osallistujamäärää voi tämän jälkeen tarkentaa +/- 20% viimeistään 7vrk (ryhmät 20-59 hlö) tai 14vrk (ryhmät 60+ hlö) ennen tilaisuutta.
-Varaus on voimassa tilaajan viimeksi ilmoittamalle henkilömäärälle. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osallistujamäärän ja mahdolliset erityisruokavaliot viimeistään 7vrk (ryhmät 20-59 hlö) tai 14vrk (ryhmät 60+ hlö) ennen tilaisuutta.
-Mikäli ilmoitus osanottajamäärän pienenemisestä tulee edellä mainittua aikaa myöhemmin tai sitä ei tule lainkaan, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa tilaajalta etukäteen tilatuista palveluista ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.
-Osanottajamäärän olennaisesti muuttuessa on palveluntarjoajalla oikeus osoittaa tilaajalle toinen tila ja neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista, kuten mahdollisesta tilavuokrasta.

-Tarjoilun henkilöhintaan vaikuttava ryhmäkoko katsotaan aikuisista ja yli 12-vuotiaista lapsista. Alle 12-vuotiaiden ruokailun veloitus ryhmässä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.
-Ryhmävarauksen kesto on 2,5h 20-59hlö ryhmillä ja 3h yli 60hlö ryhmillä ellei aikataulusta ole erikseen sovittu toisin.
-Tilauksen veloitus tapahtuu maksuehtojen mukaisesti paikan päällä ravintolassa tai jälkikäteen laskutuksella ennen tilaisuutta varausehtojen mukaisesti tehdyn henkilömäärävahvistuksen perusteella. Jos ruokailijoita on vahvistettua henkilömäärää enemmän, laskutus tapahtuu toteutuneen ryhmäkoon mukaisesti.

-Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, peritään häneltä peruutuksen syystä riippumatta maksut seuraavin ehdoin:

Koko varauksen peruutus max. 59 henkilön ryhmät:
– Ryhmävarauksen peruuttaminen tapahtuu veloituksetta viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta.
– Peruutus 7-13 vrk ennen tilaisuutta: veloitus 50% vahvistetun varauksen kokonaishinnasta (henkilömäärä x pakettikokonaisuus)
– Peruutus 0-6 vrk ennen tilaisuutta: veloitus 100% vahvistetun varauksen kokonaishinnasta (henkilömäärä x pakettikokonaisuus)

Koko varauksen peruutus > 60 henkilön ryhmät:
– Ryhmävarauksen peruuttaminen tapahtuu veloituksetta viimeistään 21 vrk ennen tilaisuutta.
– Peruutus 14-20 vrk ennen tilaisuutta: veloitus 50% vahvistetun varauksen kokonaishinnasta (henkilömäärä x pakettikokonaisuus)
– Peruutus 0-13 vrk ennen tilaisuutta: veloitus 100% vahvistetun varauksen kokonaishinnasta (henkilömäärä x pakettikokonaisuus)

6. TILAAJAN VASTUU

Tilaaja sitoutuu varauksen vahvistettuaan edellä mainittuihin varaus- ja maksuehtoihin. Lisäksi tilaaja vastaa tiloihin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan henkilökunnan antamia ohjeita tilojen käyttöä, välineistöä ja yrityksen irtaimistoa koskevissa asioissa. Tilaaja vastaa vahingoista, joita tilaajan tuomat laitteet ja irtaimisto tai ryhmään kuuluvat henkilöt aiheuttavat kiinteistölle tai yrityksen irtaimelle omaisuudelle. Mahdollisen vahingon sattuessa palveluntarjoaja laskuttaa mahdolliset korjaus-, siivous-, tms. kulut tilaajalta.

7. FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa, (force majeure esim. tulipalo, työseisaus, sota, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleinen liikenteen tai energiajakelun keskeytys tai muun seikka). Näistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

Edellä mainittuja syitä sovelletaan myös alihankkijoihin. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös alihankkijan konkurssi.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tilaisuus tai perua varaus, mikäli se häiritsee muuta toimintaa, rikkoo Suomen lakia tai sopimusehtoja tai vaarantaa palveluntarjoajan maineen tai turvallisuuden.

8. VALITUKSET

Kaikkiin palveluihimme liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan paikan päällä olevalle henkilökunnalle.  Näin asiaan pystytään reagoimaan välittömästi ja huomautuksen ja valituksen aihe pyritään korjaamaan jo palvelun käytön aikana.

Jälkikäteen huomautukset ja valitukset osoitetaan sähköpostitse sales@viatribunali.fi

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla asiakkaan ja palveluntuottajan kesken. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi www.kuluttajariita.fi. Mikäli sopimukseen ei päästä, asia käsitellään käräjäoikeudessa.